НАСЛЕДСТВО (Тед Дойн)

1. -Не е ли страхотно? Казах ти, че през нощта е много по-вълнуващо! Нито трябва да се чудим кой ни гледа, нито да се съобразяваме накъде летим! А и звездите са невероятни над облаците! Кажи, не ти ли напомнят за вкъщи? Той се засмя и замаха още по-бързо, за да я настигне. Откъде я вземаше…

ГЛАСЪТ (Тед Дойн)

1. Всичко започна една сутрин, докато се бръснех. Погледнах в огледалото и то беше там. Трудно е да опиша какво беше точно – не се виждаше ясно и трептеше леко във въздуха. Най-ясни бяха очите – остър взор, вперен в мен с някакво скрито напрежение, сякаш се опитваше да ме изучава и осъзнаваше, че нещо…

X