Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” на Драматично-куклен театър „Иван Димов“ – Хасково

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3, ал. 4…

View More Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” на Драматично-куклен театър „Иван Димов“ – Хасково

Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” на Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3, ал. 4…

View More Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” на Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик