Протокол № 1 от заседание на комисия, определена със Заповед № РД09-957/16.10.2018 г. на министъра културата, за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство културата

ПРОТОКОЛ № 1 от заседание на комисия, определена със Заповед № РД09-957/16.10.2018 г. на министъра културата за провеждане на процедура за подбор на двама външни…

View More Протокол № 1 от заседание на комисия, определена със Заповед № РД09-957/16.10.2018 г. на министъра културата, за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство културата

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА &nbsp …

View More СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА