ПрилепътПрилепът

Комична оперета в три действия от Йохан Щраус – син
Либрето – Карл Хафнер и Рихард Жене.