Отбелязване на 120 години от рождението на проф. Михаил Христев и 170 години от рождението на Никола Гичев