„Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

1. Обява
2. Методика
3. Административни сведения
4. Приложение 1 – оценка
5. Приложения 2, 3 и 4
6. Оценка …