Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално изкуство

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ОБЯВЯВА СЕСИЯ

за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално изкуство при следните условия:

1. Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат …