МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

Документът и мотивите към него предвиждат повишаване на бюджета за националното филмопроизводство и схеми за стимулиране на чуждестранните продуценти при снимане на аудио-визуални продукции у нас