Композитори, музикални и танцови изпълнители

ГОДИШНИНИ НА ТВОРЦИ В ОБЛАСТТА НА МУЗИКАЛНОТО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 2019 Г.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ПЕДАГОЗИ

08 февруари – 90 г.от рождението на Снежина Гълъбова, пианист;
08 февруари – 90 г. от рождението на Снежана Барова, пианист;
16 февруари – 155 г. от рождението на Хе …