ИВАН (ИВАЙЛО) БАЛАБАНОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ, ВАНЯ ГРАШКИНА-МИНЧЕВА И РАШКО ИВАНОВ СА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ПЪРВА СТЕПЕН

Министерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ за награждаването на Иван (Ивайло) Балабанов, Николай Георгиев, Ваня Грашкина-Минчева и Рашко Иванов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен и Донка Копринкова с орден „Св. Св. К …