ЗАМ.-МИНИСТЪР РУМЕН ДИМИТРОВ ПОЗДРАВИ УЧАСТНИЦИТЕ И ГОСТИТЕ НА ПРАЗНИЧНИЯ КОНЦЕРТ, С КОЙТО БЕ ОТБЕЛЯЗАНА РОМСКАТА НОВА ГОДИНА