ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОБЯВИ ТРИ НОВИ ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЦЕЛ ПРЕВРЪЩАНЕ НА НОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС В РЕАЛНОСТ

Нов европейски Баухаус – подкрепа за градовете и гражданите за местни инициативи

На 30 март Европейската комисия обяви три нови покани за представяне на предложения с цел превръщане на Новия европейски Баухаус в реалност. Подкрепата е предназначена специално за гражданите и градове …