Годишнини на културни институти и събития – 2019 г.

ПРЕЗ 2019 Г. СЕ НАВЪРШВАТ:

40 години от откриването на Етнографски комплекс „Старият Добрич“ – Добрич;
40 години от създаването на Дружество на писателите – Добрич;
40 години от създаването на хор „Планинско ехо“ – …